Zásady ochrany osobních údajů.

Vyplněním a odesláním formuláře poskytuje uchazeč společnosti Lion Communications s.r.o., IČO: 27384802, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1114/23, sp. zn. C 115483 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři a jeho přílohách.

Souhlas je poskytován na dobu od odeslání formuláře do uplynutí 6 měsíců od jeho odeslání. Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchazeče vymazány. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné, přičemž uchazeč může souhlas kdykoli písemně odvolat na adrese sídla Společnosti. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem výběru a náboru uchazečů o zaměstnaní samotnou Společností.